Uniek bomenplan voor Park Voorn

Het een kan niet zonder het ander, oftewel: “Waar gehakt wordt, vallen spaanders.” Dat geldt ook voor nieuwbouwproject Park Voorn. Om u gerust te stellen: er komen straks meer bomen terug dan er (noodzakelijk) gekapt worden.

Uniek

Voor Park Voorn is een uniek bomenplan opgesteld dat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met VEVAP-landschapsarchitectuur, Schenkeveld Bureau voor natuur en landschap en Boomtotaalzorg. 

Terug geplant

Uitgangspunt is dat voor iedere boom die verdwijnt er minstens een voor terugkomt. De nieuwe bomen worden op en rondom het hof en op het terrein geplant. Sommige volwassen bomen, vijf tot vijftig jaar oud, krijgen een tijdelijke ‘logeerplek’ en worden later terug geplant of krijgen elders een nieuwe plek. Helaas zijn niet alle bomen, zoals sommige berken, geschikt voor verplanting.

Plangebied

Het groene karakter van het plangebied wordt voor een groot deel bepaald door de monumentale groene randen. Aan de west- en de zuidzijde wordt het plangebied door de laanbeplanting van de Burgemeester Verderlaan (zeventig jaar oude paardenkastanjes) en de bomen langs de Leidsche vaart (40 jaar oude essen) begrensd.

Onderhoud

Boomtotaalzorg heeft geconcludeerd dat in de laatste decennia niet of nauwelijks onderhoud heeft plaatsgevonden in onder andere het Berkenbosje en Parkbosje. Er dient flink gesnoeid en (dood hout) verwijderd te worden. Ook staan veel bomen (berken) te dicht op elkaar. De meest voorkomende boomsoorten zijn de ruwe berk, gevolgd door de valse christusdoorn, haagbeuk, es en de esdoorn. De meeste bomen zijn hier in de jaren tachtig aangeplant en hebben geen monumentale waarde.

Zichtlijnen

De parkachtige omgeving komt straks nog meer tot zijn recht, doordat in het nieuwe plan de verschillende zichtlijnen beter tot uiting zullen komen. Hierdoor krijgen veel bomen meer licht om te groeien. Denk straks aan voorjaarsfris bladgroen, lommerrijke lanen in de zomer, kleurrijke bomen in de herfst en schilderachtige winterse plaatjes van besneeuwde bomen.

Parkbeeld

Er worden in totaal 113 nieuwe bomen aangeplant. De nieuwe bomen worden in bosverband aan de oostzijde van het plangebied of als losse parkbomen langs wegen en paden aangeplant. Er ontstaan zo lommerrijke park- en wandelstroken tussen de bouwblokken. De hoofdsoorten die aangeplant worden zijn: eik, linde, haagbeuk, valse christusdoorn en zoete kers. Deze boomsoorten sluiten aan bij het monumentale karakter van het landgoed Huis te Voorn. Er zijn plannen om ook kleine fruitbomen te planten.

Park Voorn mag zich straks met recht ‘Park’ noemen, want om direct het gewenste parkbeeld te krijgen worden de nieuwe bomen ‘groot’ aangeplant. Dat wil zeggen dat de nieuwe bomen ouder van leeftijd en groter van stamdiameter zijn dan aanvankelijk voorgeschreven.